dgsa-academy-slide5

EXTERNÝ BEZPEČNOSTNÝ PORADCA

ADR - RID - ADN

VIAC INFORMÁCII...

IATA DGR

PORADCA

IATA DGR

VIAC INFORMÁCII...

dgsa-academy-slide3

PORADCA

IMDG Code

VIAC INFORMÁCII...

VÁŠ EXTERNÝ BEZPEČNOSTNÝ PORADCA ADR RID ADN

PORADCA ADR, RID, ADN

poradca-adr-rid-adn

Našou úlohou je nadstaviť našim klientom pracovné procesy spojené s prepravou nebezpečných vecí a tovaru tak, aby boli v súlade s všeobecne záväznými predpismi ADR / RID / ADN ….

Zisti viac >>>

PORADCA IMDG Code

Bezpecnostny poradcaNa základe medzinárodne uznávaných certifikátov ponúkame služby v oblasti poradenstva pri preprave nebezpečného tovaru námornou dopravou v súlade s požiadavkami IMDG Code ….

Zisti viac    >>>

PORADCA IATA DGR

IATA-DGR

Na základe odbornej kvalifikácie a medzinárodne uznávaných certifikátov ponúkame služby oblasti poradenstva pri preprave nebezpečného tovaru leteckou dopravou v súlade s požiadavkami IATA DGR  ….

Zisti viac    >>>

Bunkering

Spoločnosť DGSA Consulting, s.r.o. ponúka prehľad možností bunkrovania plavidiel a ostatných doplnkových služieb na slovenskom úseku Dunaja.

Viac o službách

Partneri stránky