Informácie o možnosti bunkrovania plavidiel na slovenskom úseku Dunaja:

1. Komárnokomárno

 

 

2. Bratislavaspap-predaj-nafty-do-plavidiel-1

  • 1866 rkm – obslužný pontón P-65
  • prevádzkovateľ SPaP, a.s.
  • prevádzka: pracovné dni 07:00 – 15:00 hod
  • kontakt:
  • doplnkové služby:
    • predaj pitnej vody