pisomne-pokynyPísomné pokyny podľa ADN slúžia ako pomoc počas núdzovej situácie pri nehode, ktorá sa môže vyskytnúť alebo vzniknúť počas prepravy. Tieto pokyny musí poskytnúť dopravca veliteľovi plavidla pred nakládkou nebezpečného tovaru v jazyku alebo jazykoch, ktorému veliteľ plavidla a odborník na plavidle rozumie a v ktorom vie čítať. Písomné pokyny musia byť umiestnené v kormideľni tak aby boli ľahko prístupné.

Veliteľ plavidla musí zabezpečiť, aby im každý príslušný člen posádky rozumel a bol spôsobilý ich správne vykonávať. Pred začiatkom nakládky sa musia členovia posádky sami informovať o možnom nebezpečenstve prepravovaného tovaru a musia sa oboznámiť s písomnými pokynmi a s rozpisom činností, ktoré sa musia vykonávať v prípade havárie alebo pri mimoriadnej udalosti.

Písomné pokyny musia vyhovovať vzoru,  ktorý je uvedený v odd. 5.4.3 Dohody ADN.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Písomné pokyny Vám zašleme aj na dobierku, cena 5 Eur s DPH/kus + poštovné.