pisomne-pokynyPísomné pokyny slúžia ako pomoc počas núdzovej situácie pri nehode, ktorá sa môže vyskytnúť alebo vzniknúť počas prepravy, musia sa prepravovať v kabíne posádky vozidla a musia byť bežne dostupné.

Tieto pokyny musí poskytnúť dopravca posádke vozidla pred začiatkom cesty v jazyku (jazykoch), v ktorom každý člen vie čítať a rozumie mu. Dopravca musí zabezpečiť, aby im každý príslušný člen posádky rozumel a bol spôsobilý ich správne vykonávať.

Pred začiatkom cesty sa musia členovia posádky vozidla sami informovať o naložených nebezpečných veciach a musia si prečítať písomné pokyny na rozpis činností, ktoré sa musia vykonávať v prípade nehody alebo v stave núdze.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Písomné pokyny Vám zašleme aj na dobierku, cena 5 Eur s DPH/kus + poštovné.