pisomne-pokynyPodľa Poriadku RID platného od 1.januára 2015 musia byť počas prepravy nebezpečného tovaru na stanovišti rušňovodiča ľahko prístupné písomné pokyny, ktoré slúžia pre prípad núdzovej situácie, ktorá môže nastať počas cesty. Dopravca musí tieto pokyny odovzdať rušňovodičovi pred začiatkom cesty v takom jazyku, v ktorom môže čítať a ktorému rozumie. Dopravca informuje rušňovodiča o naloženom nebezpečnom tovare a rušňovodič podrobne prekonzultuje písomné pokyny týkajúce sa opatrení, ktoré treba vykonať v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti.

Písomné pokyny musia zodpovedať vzoru podľa odd. 5.4.3 RID.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Písomné pokyny Vám zašleme aj na dobierku, cena 5 Eur s DPH/kus + poštovné.