Dokumenty ADN
Žiadosť o vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu ADN (iba pre základné školenia)
Žiadosť o vydanie osvedčenia/duplikátu bezpečnostného poradcu/odborníka na prepravu nebezpečného tovaru podľa dohody ADN
Potvrdenie o odbornej praxi
Písomne pokyny ADN (cena 5 Eur s DPH/kus + poštovné)
Prepravný doklad pre vyprázdnené tankové plavidlo
Plán uloženia nákladu pre tankové plavidlá

 

Dokumenty Odborníci na plavidle
Žiadosť o vykonanie skúšky odborníka na plavidle (iba pre základné školenia)
Žiadosť o vydanie osvedčenia/duplikátu bezpečnostného poradcu/odborníka na prepravu nebezpečného tovaru podľa dohody ADN
Potvrdenie o odbornej praxi

 

Dokumenty RID
Žiadosť o vykonanie skúšky RID nájdete na stránkach Dopravného úradu – Divízia dráh a dopravy na dráhach
Písomné pokyny RID (cena 5 Eur s DPH/kus + poštovné)

 

Dokumenty ADR
CMR kontrolný list
Písomné pokyny podľa ADR (cena 5 Eur s DPH/kus + poštovné)

 

Ostatné dokumenty
Vzor sprievodného dokladu na prepravu nebezpečných vecí – kusové zásielky
Vzor sprievodného dokladu na prepravu v cisternách
Vzor sprievodného dokladu na prepravu nebezpečných vecí – voľne ložené látky
Vzor sprievodného dokladu na prepravu rádioaktívneho materiálu
Vzor prepravného dokladu pre prázdne nevyčistené cisternové vozidlo
IMO DANGEROUS GOODS DEKLARATION – sprievodný doklad na prepravu nebezpečných vecí (tovaru) námornou dopravou
FORMULAR FÜR DIE MULTIMODALE BEFÖRDERUNG GEFÄHRLICHER GÜTER – Sprievodný doklad na prepravu nebezpečných vecí (tovaru) kombinovanou dopravou