Poradca IATA DGR

Na základe odbornej kvalifikácie a medzinárodne uznávaných certifikátov ponúkame služby oblasti poradenstva pri preprave nebezpečného tovaru leteckou dopravou v súlade s požiadavkami IATA DGR (IATA Dangerous Goods Regulation). Naše služby sú zamerané najmä na prípravu zásielok s nebezpečným tovarom a na ich odovzdávanie k preprave.

Poradca IATA DGR

Pre našich klientov zabezpečujeme nasledujúce služby:

  • klasifikácia nebezpečného tovaru podľa IATA DGR
  • návrh postupov, ktoré sa týkajú balenia  nebezpečného tovaru podľa IATA DGR
  • označovanie kusových zásielok bezpečnostnými značkami a údajmi podľa IATA DGR
  • príprava prepravných dokladov podľa IATA DGR

Pomôžeme Vám pri odosielaní vašich zásielok v súlade s požiadavkami predpisu IATA DGR čím zabránite prípadnému oneskoreniu dodania zásielky alebo dodatočným nákladom spojených s odmietnutím alebo vrátením zásielky.

Naše služby ponúkame organizáciám z celého územia Slovenskej republiky ale aj zo zahraničia. V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte prostredníctvom emailu: air@dgsa.sk alebo na tel. čísle: +421 948 39 79 45.

[:]