VÁŠ EXTERNÝ BEZPEČNOSTNÝ PORADCA ADR / RID / ADN

PORADCA ADR / RID / ADN

Poradca ADR RID ADN

Našou úlohou je nadstaviť našim klientom pracovné procesy spojené s prepravou nebezpečných vecí a tovaru tak, aby boli v súlade s všeobecne záväznými predpismi ADR / RID / ADN …

PORADCA IMDG Code

Poradca IMDG Code

Na základe medzinárodne uznávaných certifikátov ponúkame služby v oblasti poradenstva pri preprave nebezpečného tovaru námornou dopravou v súlade s požiadavkami IMDG Code …

PORADCA IATA DGR

Poradca IMDG Code

Na základe odbornej kvalifikácie a medzinárodne uznávaných certifikátov ponúkame služby oblasti poradenstva pri preprave nebezpečného tovaru leteckou dopravou v súlade s požiadavkami IATA DGR …

Aktuálne termíny školení ADN / RID / IMDG Code

Partneri

Trigon Inzenjering
Laboratoria ADR
Tank Logistic
Dalby
MORSEVO TERMINAL
SUSAR
European Skippers’ Organisation
European Barge Union
DUNAJINTERTRANS
JDK Shipservice
Danu Transport
Slovenská plavby a prístavy

[:]