Poradca IMDG Code

Na základe medzinárodne uznávaných certifikátov ponúkame služby v oblasti poradenstva pri preprave nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru námornou dopravou. Naše služby sú určené predovšetkým pre vnútrozemský personál v rozsahu činností 1 až 6 podľa odseku 1.3.1.5 IMDG Code (Medzinárodný námorný kódex o preprave nebezpečného tovaru v kusových zásielkach alebo nákladných dopravných jednotkách).

Školenie IMDG Code

Pre našich klientov zabezpečujeme nasledujúce služby:

  • klasifikácia nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru podľa IMDG Code
  • návrh postupov, ktoré sa týkajú balenia nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru podľa IMDG Code
  • návrh postupov, ktoré sa týkajú plnenia cisterien podľa IMDG Code,
  • označovanie kusových zásielok bezpečnostnými značkami a údajmi podľa IMDG Code
  • vypracovanie postupov, ktoré sa týkajú nakládky a uloženia nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru v kontajneroch podľa IMDG Code a CTU
  • príprava prepravných dokladov podľa IMDG Code (IMO Dangerous deklaration, Osvedčenie o ložení kontajneru)
  • školenie vnútrozemského personálu, ktorý sa podieľa na preprave nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru námornou dopravou

Naše služby ponúkame organizáciám z celého územia Slovenskej republiky ale aj zo zahraničia. Odborným garantom poskytovaných služieb je Ing. Luboš HALAMA, PhD., držiteľ certifikátu FIATA EXPERT IN FREIGHT FORWARDING, bezpečnostný poradca ADR / RID / ADN a súdny znalec v odbore PREPRAVA. V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte prostredníctvom emailu: dgsa@dgsa.sk alebo na tel. čísle: +421 917 31 32 33.

[:]