Kontrola hasiacich prístrojov

Na základe osobitného oprávnenia vykonávame kontrolu ručných hasiacích prístrojov, hasiacích hadíc a požiarnych rozvodov. Hasiace prístroje nevyhovujúce, poškodené alebo použité vymieňame priamo na mieste, plnenie použitých prístrojov zabezpečujeme v Bratislave a v Žiline.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktuje telefonicky alebo emailom:

Región Bratislava
DGSA Consulting, s.r.o.
Prístav Bratislava
tel.: 0902 341 031
e-mail: river@dgsa.sk

Región Považie

Hasiace prístroje

[:]